Fordeler Med Element

HVORFOR BYGGE HUS MED ELEMENT?

I Norge har produktiviteten i bygge og anleggsvirksomhet falt de siste årene. (kilde SSB).

Bransjen må bli mer kostnadseffektiv, og løsninger finnes gjennom å industrialisere byggeprosessen.

Ved å produsere vegger og gulv i et kontrollert miljø oppnår vi høy kvalitet og vi blir i stand til å reise bygninger på vesentlig kortere tid enn ved tradisjonell bygging (plassbygd).

Det oppnås en rekke fordeler ved bruk av ferdige veggelementer :

 • Kortere byggetid – raskere til tett hus!
 • Større kapasitet, flere boenheter kan bygges på samme tid.
 • Reduserte riggkostnader – hurtigere produksjon på byggeplass.
 • Redusert fuktighet i bygg.
 • God kvalitet, elementene er bygget i optimalt miljø.
 • Mindre svinn og avfall.

HMS :

 • Mindre tunge løft på byggeplass.
 • Mindre stillasbruk
 • Bedre inneklima
 • Færre timer utendørs arbeid.
 • Mindre tidsbruk på trange og utfordrende byggeplasser.

Muligheter:

 • Skreddersy boligproduksjon for kostnadseffektiv gjennomføring– utbygger og arkitekt panlegger for industriell produksjon.
 • Øke ferdigstillelsesgraden – redusere antall «byggeklosser»