2

Først kapper en programmert sag opp de nødvendige delene til elementet.

3

Sviller, stendere, og losholter blir så skutt sammen og elementet starter sin ferd gjennom produksjonslinjen.

4

Videre går elementet til plating, vindusmontering, utlekting, kledningsmontering , isolering og eventuelt innervegg.

5

Ved hjelp av et såkalt butterfly bord kan elementet vendes og man kan jobbe effektivt fra begge sider, for eksempel ved montering av innervegg.

6

Mot slutten av linjen reises elementet opp stående og flyttes videre med hjelp av skinne i tak og gulv. Her kan mindre monteringsarbeider gjøres før elementet er ferdig.

7

Til slutt løftes elementet ut av skinnen og traverskranen overtar for plassering og lasting i transportsonen før elementet lastes på biles og fraktes til byggeplass.

1

Elementtegninger konverteres til CNC filer som «snakker» med produksjonslinjen.