1

Elementtegninger konverteres til CNC filer som «snakker» med produksjonslinjen.