3

Sviller, stendere, og losholter blir så skutt sammen og elementet starter sin ferd gjennom produksjonslinjen.