4

Videre går elementet til plating, vindusmontering, utlekting, kledningsmontering , isolering og eventuelt innervegg.