5

Ved hjelp av et såkalt butterfly bord kan elementet vendes og man kan jobbe effektivt fra begge sider, for eksempel ved montering av innervegg.