6

Mot slutten av linjen reises elementet opp stående og flyttes videre med hjelp av skinne i tak og gulv. Her kan mindre monteringsarbeider gjøres før elementet er ferdig.