7

Til slutt løftes elementet ut av skinnen og traverskranen overtar for plassering og lasting i transportsonen før elementet lastes på biles og fraktes til byggeplass.